Energi – nåt att räkna med?

Har sökt med ljus och lykta på nätet efter formel att använda för att räkna ut hur mycket mitt hus drar i energi. Eftersom jag eldar med ved mot en ackumulatortank skulle det vara väldigt intressant att veta vad en temperatursänkning på x antal grader i x liter vatten motsvarar i kilowatt-timmar. Hittade följandeByggahus.se:

1000 liter 10°C ger 11,6 kWh.

Vattens värmekapacitivitet är ungefär 4190 J/(kg*K). Då en liter vatten väger bra nära ett kg, kan man, i dessa sammanhang, sätta likhetstecken mellan liter och kg. En temperaturskillnad på en Kelvin och en grad Celsius är samma sak. Därav följer att vi kan uttrycka värmekapacitiviteten som 4190 J/(l*°C).

Då Joule = Ws och det går 3600 sekunder på en timme, får vi också att 4190 J/3,6*10^6 = 0,00116 kWh/(l*°C).

Visst är det intressant! 🙂
För att få det här att bli lite lättare att förstå har jag försökt förenkla litegrann, och har då kommit fram till följande:

Om det går åt 11,6 kWh till att värma 1000 liter vatten 10 grader Celsius, borde det gå 1,16 kWh till att värma 1000 liter vatten 1 grad Celsius.
Då borde det gå 0,00116 kWh till att värma en liter vatten en grad Celsius – eller hur? Med dessa data kan du nu själv räkna ut ungefärligt hur mycket ditt hus drar i energi.

Ett exempel:
När det varit som kallast, och jag eldat upp min 2500-literstank till 90 grader Celsius har vattentemperaturen sänkts med ca 30 grader på 12 timmar. Då kan jag stoppa in de värdena i följande formel: 0,00116*(antal liter)*(antal grader) vilket ger 0,00116*2500*30 = 87 kWh.

Nu är ju bara frågan – stämmer det här? Rätta mig via kommentarer eller mail om jag har fel!

Fotot hämtat från Flickr under den här Creative Commons-licensen. Klicka på bilden för att komma till fotografens sida!

Uppdatering – har just fått en kommentar på facebook där det hänvisas till den här sidan. Där kan du läsa följande angående eldning i kamin:

Vi räknar på att kaminen eldas både morgon och kväll. På så vis blir inomhustemperaturen förhållandevis jämn. På morgonen tänds kaminen med 2 kgved och efter ca 30 minuter görs ett nytt inlägg med 3 kg. På kvällen tänds kaminen på nytt med 2 kg ved och eldas därefter med 1,5 kg ved per timme. Kvällen avslutas med ett större inlägg på 3 kg. Den totala åtgången av ved för ett dygn blir då ca 14,5 kg.

Energiinnehållet i ett kilo torr björkved är ca 15 383 kilojoule (KJ), vilket i sin tur ger en effekt på 4,27 kilowatt (kW). Eldar vi enligt ovanstående exempel blir energitillskottet drygt 46 kilowattimmar (kWh) per dygn, om kaminen har en verkningsgrad på 75% (14,5 kg ved x 4,27 kW x 0,75 ).

Vi säger att kaminen eldas från mitten av oktober till mitten av mars, det vill säga ca 150 dagar, och får då ett totalt energitillskott på ca 7 000 kWh (150 dagar x 46 kWh). För den som värmer sitt hus med el och har en elkostnad på ca 1 kr per kWh blir det en besparing på nästan 7 000 kr. Till detta kommer eventuell kostnad för inköp av ved.

Bara för att strula till det lite uppe i hjärnkontoret… 🙂

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Okategoriserat, Webben and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *