Traktorn i Ljungan – Lagen – Ånge Kommun & Tidningarna

Det har väl knappast undgått någon av oss att dramat i Ytterturingen med det “lyckliga” slutet nu utvecklats till nåt riktigt tråkigt? Givetvis ligger den svenska byråkratin till grund för det hela – vad annars? På Wikipedia läser jag följande i deras beskrivning av ordet byråkrati:

Ett annat tecken på byråkrati kan vara till exempel när anställda på ett företag stelbent hänvisar till ett internt regelverk snarare än behandlar sina kunder på ett sådant sätt att företaget inte riskerar dåligt rykte.

Är det inte just detta som hänt i det här fallet?
När ska vi människor våga sätta oss över de system vi jobbar under, och istället för att kallt och strikt följa lag- och regeldokument istället först stanna upp, tänka efter och sedan sträva efter att vi ska behandla varandra som medmänniskor? Därmed inte sagt att vi ska bryta mot lagar och regler, men det finns alltid alternativ till hur vi framställer de regler som måste efterföljas. Nu är det ju lyckligtvis så att man lyssnat till den drabbades önskningar och skjutit upp bärgningsdatumet, och det ska man ha en eloge för! Sedan vet vi ju inte vad som sagts, och hur det framställts. Allt filtreras ju genom journalistens öron och fingrar. Men att som myndighetsperson våga inta en mer tjänande attityd, är nog något som vi alla skulle vinna på – i längden.

Tror jag. Vad tror du?

PS Du vet väl att när byråkraten rensar upp i sitt arkiv tar han/hon minst en kopia av varje dokument innan det makuleras. DS 😉

Fotot hämtat från Flickr under den här Creative Commons-licensen. Klicka på bilden för att komma till fotografens sida!

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Skrivet i pressen, Webben and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *