Avlopp i Haverö

Hör du till dem som fått brev om avloppsinventering i området runt Haverö Strömmar? Kom ihåg att det är ett informationsmöte i församlingshemmet på Haverövallen på torsdag den 31/3 kl 18:30-20:00. Där kommer Bygg- och Miljökontoret informera allmänt om avlopp och den kommande inventeringen. Dessutom bjuds det på fika – en stor anledning till att dyka upp! 🙂

Eftersom jag hör till kategorin som har röda avlopp har jag börjat söka information angående olika avloppslösningar. Jag kan varmt rekommendera Miljökontorets avloppssida på www.ange.se – där finns mycket bra information, många bra länkar till olika hemsidor plus ett antal dokument som du kan ladda ner direkt till din dator.

Till dig som känner dig tyngd av att behöva investera i ett nytt avlopp – du vet väl att man kan få rätt till ROT-avdrag? Så här står det på Skatteverkets hemsida:

BRUNNSBORRNING
Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP
Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VATTENLEDNING
Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Av texten att döma kan man ju tolka det så att skatteavdrag bara gäller vid nyinstallation. Alltså är det lite oklart här om vi har rätt till skatteavdrag när det gäller att förändra sin redan befintliga anläggning. Men det får vi helt enkelt fråga om på informationsmötet. Så – vi ses på torsdag!


Creative Commons License
Bilden licensierad under Creative Commons av Daniel Bachhuber.

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Okategoriserat and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Avlopp i Haverö

 1. Pingback: Avlopp i Haverö II – en massa tung information | kölsillre.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *