Avlopp i Haverö II – en massa tung information

Nu har det gått en tid sedan vi fick vår första information angående inventeringen av Haverös enskilda avlopp. (För dig som kan bläddra i informationsmaterialet i rutan nedanför – det har hänt nåt med sidan 8, jag vet tyvärr inte vad, men tror att den innehöll det här dokumentet.) Kan du inte se dokumentet? Ladda ner det till din dator via länken!

GDE Error: Unable to load profile settings

Många reagerar och tycker att det inte finns någon rim och reson i avloppets investeringskostnad i förhållande till värdet på den egna fastigheten, något som det funderats över på andra håll i kommunen också. En del tycker att Ånge Kommun först bör se till att de kommunala avloppen fungerar som de ska, innan det blir krav på att vi enskilda avloppsidkare tar itu med våra eventuellt bristfälliga avlopp. Några tror också att det här kommer att skynda på utflyttningen från Haverö.

Och som vanligt finns det mycket att hämta från de olika rösterna. Men det kanske inte är så allvarligt som det kan kännas i en sån här situation? Följande finns att läsa på Justitieombudsmannens hemsida angående en avloppsinventering i Ystads Kommun – utdrag ur ett protokoll angående ett policybeslut i Miljö- och Byggnadsnämnden:

I Ystads kommun finns ett stort antal avlopp som kräver åtgärder. För att nämnden skall ha en rimlig chans att ställa krav på samtliga och på bästa sätt få en totalt sett minskad miljöbelastning från de enskilda avloppen i kommunen måste de med störst utsläpp prioriteras högst. Efter drygt fyra års inventeringsarbete har antalet ansökningar om dispens och uppskov med åtgärder ökat. Frågan om uppskov/dispens finns inte upptagen i nämndens policy, eftersom det i miljöbalken inte finns något sådant utrymme. Möjligen skulle ålderspensionärer som har avlopp där miljöbelastningen bedöms vara relativt liten och som ansöker om uppskov/dispens kunna hamna längst ned på prioriteringslistan, vilket skulle innebära att det dröjer många år innan det blir aktuellt med krav på åtgärder av de lägst prioriterade avloppen.

Här kan vi alltså konstatera att man som äldre eller pensionär i Ystad Kommun har möjlighet att söka om uppskov eller dispens. Finns den möjligheten i Ånge Kommun? Det borde vi ta reda på. När jag läser vidare i ärendet inser jag dock att det här inte är helt lätt. Frågan är hur Ånge Kommun kommer att behandla dylika ärenden, eftersom likställighetsprincipen kan bli ett problem. Jag citerar nu justitieombudsmannen i sin bedömning av ärendet:

I policyn sägs särskilt att ålderspensionärer som ansöker om uppskov eller dispens med åtgärd av sina bristfälliga avlopp får lägst prioritet i de fall utsläppen är relativt små och därmed endast ger upphov till en låg miljöbelastning. Någon annan grupp av enskilda nämns inte i policybeslutet. Jag fann med hänsyn till detta anledning att utreda frågan om lagligheten av policyn. Enligt likställighetsprincipen skall nämligen kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap. 2 § kommunallagen, 1991:900).

Som även nämnden har påtalat i ärendet kan policyn i den nu aktuella delen tolkas som att endast ålderspensionärer placeras i en särskild allra lägst prioriterad grupp. Riktlinjer med en sådan innebörd framstår som mycket tveksamma med hänsyn till likställighetsprincipen. Det förefaller högst sannolikt att det finns andra enskilda än ålderspensionärer som har avlopp med relativt små utsläpp som endast ger upphov till en låg miljöbelastning, och som därför borde behandlas enligt samma principer som angetts beträffande ålderspensionärer.

Hur hanterar då Ånge Kommun likställighetsprincipen, och hur tolkar Ånge Kommun vad som är sakliga skäl? Det får vi nog inte reda på förrän de får sin första förfrågan om uppskov eller dispens angående de enskilda avloppen. Men vi hoppas på att man tar fram en bra policy i avloppsfrågan. En policy som innebär att vi Haveröbor kan bo kvar i våra fina hus och gårdar, och fortsätta vårat arbete med att få människor att flytta hit!

Till sist – låt mig få citera en av våra bybor i frågan:

“Det sägs att man inte ska kasta ut barnet med badvattnet, och då ska man väl inte heller kasta ut de äldre med avloppsvattnet!?” 😀

Uppdatering 11/07/28Ånge Kommun lovar vara lyhörda mot de äldre i avloppsfrågan, enligt Dagbladet. De äldre (som är på väg in i ett annat boende) kommer alltså att få uppskov, vilket innebär att man får nio år på sig att söka om tillstånd, och sedan fem år ytterligare tills avloppet ska vara färdigställt. Allt som allt fjorton års uppskov.

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Okategoriserat, Skrivet i pressen, Webben and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *