En krona för Haffra – är det billigt eller dyrt?

Angående ÅFA’s beslut om kallställning och rivning av Haffragården och att Kölsillre Byggnadsförening eventuellt skulle köpa huset för en krona.

Den här saken är inte helt lätt att sätta sig in i, och det är i min mening inte helt självklart att kasta sig in i ägandet av en så stor fastighet, inte ens för en driftig ideell förening. Jag ska försöka sammanfatta och lista de frågeställningar som jag (personligen) funderar över:

 • Vad innebär det konkret att ta över en sådan stor byggnad för en krona vad gäller avgifter etc?
 • Vad är anledningen till vattenskadan i huset?
 • Varför har huset inte sålts – det har väl funnits några intressenter genom årens lopp?
 • Vad finns det för möjligheter till hjälp om det visar sig att vi inte mäktar med att sköta byggnaden?
 • Hur mycket skötsel kräver huset i form av löpande drift?

Att ta över en byggnad för en krona låter ju i det första läget som nånting positivt och något som ger oss stora möjligheter att utveckla bygden och ge plats för diverse verksamheter i lokalerna. Men jag tror det är väldigt lätt att hamna i fel tankebanor här. För om vi ska bedriva verksamhet i lokalerna måste vi värma upp dem. Och vidare måste vi då röja snö på vintern, slå gräset på sommaren, laga läckande kranar, trasiga toaletter och/eller fixa rörmockare till krånglande värmesystem etc etc… Och det ska göras utöver allt jobb som läggs ner på Träffpunkten, vid badplatsen och Strucken. Och det ska göras utöver det jobb vi utför på våra egna gårdar. Och det tar tid utöver all tid som vi vill vara med våra nära och kära. Ja, du ser vart jag vill komma här…

Vattenskadan i huset – är det vatten som läckt in genom takonstruktionen, eller är det vatten som läckt ut från någon vattenledning inne i huset, eller är det rentav från värmesystemet? Om det uppskattats att det behöver repareras för 300 000 – 400 000 kronor är det ju en ganska omfattande skada. Något som en byaförening inte har någon som helst möjlighet att åtgärda. Frågan är om den del av huset som är skadad faktiskt blir aktuell att riva, även om vi skulle ta över huset? I senaste ST-artikeln kan vi ju läsa att Sten-Ove säger:

– Vi är inte bredda att kosta på huset men om någon har en idé om vad fastigheten kan användas till så får intresseföreningen ta över den.

Så att kommunen går in och åtgärdar vattenskadan är säkerligen inte aktuellt. Genom årens lopp sägs det att det funnits intressenter som velat köpa Haffragården. Den 12 september 2009 kunde man läsa i ST att:
Göran Jonsson, (FP) ställer en enkel fråga till kommunfullmäktige i Ånge varför Haffragården i Kölsillre inte sålts.

 – Jag har blivit kontaktad av flera som är intresserade av att köpa Haffragården. Men inte fått något svar. Finns det någon okänd agenda för den här fastigheten?

Förmodligen ett politiskt utspel från Alliansen, men ändå något att beakta i dagsläget. Nu vet inte jag vilka dessa “flera” är, och jag vet inte heller om det faktiskt varit någon som haft allvarliga planer på att köpa, men blivit nekad. Det känns dock lite som att ÅFA och kommunen inte har spelat sina kort speciellt väl i det här fallet. I Dagbladet kunde man vid samma tidpunkt också läsa om Alliansens frågeställning. Där har Kjell, den fritänkande sossen, kommenterat artikeln:
I detta fallet så är tydligen våra alliansvänner återigen ute i ogjort väder, men man kan ju hoppas att jag har fel. Faktum är ju att boendet varit och är ute till försäljning och det har tydligen inte dykt upp någon seriös köpare.

Den verkliga frågan är väl när siffrorna på den så kallade besparingen om ca 9 milj skall redovisas. Många av oss i Haverö har varit skeptiska men helt klart ska den ekonomiska redogörelsen lusläsas och är det något som inte stämmer så lär det avkrävas en förklaring från de ansvariga.

Som vanligt är Alliansen återigen ute för att plocka poäng. När frågan om Haffras nedläggning var aktuell så var det bara Haverösossarna som kraftfullt motsatte sig detta. Alliansbröderna var påpassligt tysta och ville tydligen inte ens att frågan skulle tas i fullmäktige. I socialnämnden kom man ju påpassligt på att man ev var jävig så där slapp man ju också vara med och ta beslut.

Kjell har också varit i kontakt med ett privat vårdbolag för att kolla möjligheten till verksamhet på Haffragården, något som han skriver i en senare kommentar under samma artikel:

Jag hade kontakt med ett privat vårdbolag och de räknade på boendet. Problemet som jag ser det är att de vill ha ett garanterat antal vårdplatser fyllda och dessutom tillgång till läkare och sjuksköterska. Eftersom det med nuvarande betingelser inte gick att räkna hem den vinst som de krävde så föll det hela. Även dessa bolag inriktar sig på större orter där en mängd patienter kan bära upp ekonomin. Jag tror inte heller Haveröborna orkar driva ett boende om det inte går att räkna hem ekonomin. Om man dessutom tar med i beräkningen att de ska konkurrera med kommunal verksamhet så blir det ännu svårare. En fräga som man borde ställa är väl om den skattesats som vi utanför tätorterna betalar till kommunen är rimlig i förhållande till den service vi erbjuds.

Så några seriösa köpare kanske aldrig funnits, trots allt..?

Om vi nu som intresseförening tar över huset – vad finns det då för möjligheter till hjälp när kostnaderna drar iväg, eller när vi inser att det här blivit för stort och alldeles för tungt? När en kommun vill ge bort sina kostnader och därigenom undvika sitt ansvar blir det  i regel alldeles för tungt för ideella föreningar och privatpersoner att axla bördan. Lägergården är ett exempel på det. Det blir helt enkelt en tids- och energitjuv av alltför stora mått. Därför frågar jag mig:

 • Finns det möjlighet till ekonomisk hjälp med värmekostnaden?
 • Finns det möjlighet till hjälp med byte eller modifiering av värmesystemet?
 • Finns det möjlighet till hjälp med rivning av delar av huset som inte kommer att nyttjas?
 • Finns det möjlighet till hjälp med tillsyn av huset, i alla fall till viss del?

Eftersom vi inte erhåller några som helst bidrag eller hjälp från kommunen vad gäller Träffpunkten eller Strucken skulle det ju vara lite på sin plats att kunna få hjälp med dessa punkter. Lite måste ju även vi få kosta, trots att vi inte är så många boende här som i andra delar av kommunen. Är det inte så ett skattefinansierat samhälle ska fungera?

Jag avslutar med att citera Kjell, den fritänkande sossen, från ännu en av hans kommentarer i en av Dagbladets Haffra-artiklar:

Problemet är och har varit kommunen inte har haft eller har någon strategi för bygderna utanför tätorterna. Om det ska bli något så måste man ta tag i detta själv. Till en början kan det gå bra men allt eftersom åren går så tröttnar man på att allt utanför tätorten ska utföras ideellt samtidigt som motsvarande uppgifter inom tätorten är skattefinansierade. På det viset får man en känsla av att vara dubbelt beskattad.

Så, jag tror att vi har nog mycket med att hålla ställningarna i de verksamheter och byggnader som redan finns. Att köpa loss Haffra för en krona är billigt med tanke på hur mycket hus man får för pengarna. Men räknar man sedan in alla löpande kostnader plus all arbetstid som kommer att läggas ned på huset blir det nog till slut en väldigt dyr affär. Tyvärr…

Så tror jag just nu. Vad tror du?

Vi kan informera om att några i styrelsen har några privata intressenter på gång. Och där jobbas det för fullt för att ett köp av Haffra ska genomföras.

Uppdatering 11/09/13 – Oppositionsrådet Hans-Erik Beck vill ha en utvärdering – ingen politisk pajkastning – om rätt beslut blev fattat angående Haffragården, kan vi läsa i dagens Dagbladet.  Jag citerar ur artikeln:

Han betonar att syftet inte är att starta någon politisk pajkastning i frågan utan mer få en bild av vilka effekter ett stort beslut kan få.

– Vi står inför en mängd stora utmaningar i den här kommunen och då måste vi hjälpas åt att lösa sakerna på bästa sätt. Jag kan inte säga i dag om det var rätt eller fel att ta det här beslutet, men jag vill gärna få en bild av vad den totala konsekvensen blev, avslutar Hans-Erik Beck.

Uppdatering 2011/11/24Läs i Dagbladet hur det gick!


Creative Commons License
Bilden i inlägget är licensierad under Creative Commons och fotograferad av Tattooed JJ.

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Okategoriserat, Skrivet i pressen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *