Vindkraft som stöttar Haverö!

Har du läst i Sundsvalls Tidning om Eolus Vind AB som går ut och lovar Haverö bygdemedel vid en etablering motsvarande 10 000 kr per vindkraftverk och år under tjugo års tid? Sammanlagt en summa av 2.4 miljoner kronor!

Läs dokumentet de skickat till Ånge Kommun här!

Som vi har väntat på företag som visar att de är beredda att betala för sig och ge tillbaka till bygden för att de får satsa i bygden. Stiligt! Det här kan man bland annat läsa i dokumentet:

Det är ofta svårt att hitta en långsiktig mottagare som kan sägas representera bygden som verken placeras i. Fördelaktigare i det perspektivet skulle vara en fond eller stiftelse som på neutral grund kan fördela pengar efter ansökan. På en del håll vill kommunen vara en del i denna stiftelse/fond. Samtidigt finns alltid en risk att pengarna inte når den bygd som kan anses påverkad av vindkraftverken.
För projekt Holmsjöåsen garanteras att minst att 10 000 SEK per verk och år ges som bygdemedel under drifttiden av verken vilken beräknas till minst 20 år. För 12 verk innebär det alltså totalt 2 400 000 SEK totalt. Delar av detta skulle kunna tänkas att utbetalas i förskott för att stötta något projekt som punktinsats. Ändamålet är att ge ekonomisk ersättning till berörda i bygden vilka får anses bli påverkade av verken, i synnerhet visuellt.
Efter en första tidig analys finns flera tänkbara mottagare av bygdemedel. Kölsillre lanthandel, byabussen som utgår från Kölsillre, Eldnäsets flottningsmuseum eller Haveröbygden med museum skulle kunna vara tänkbara mottagare om lämpliga former för administrationen kan hittas.

Personligen hoppas jag nu på att vår kommun gör allt som står i sin makt för att få till den här etableringen. Jag anser att vindkraft är bra kraft. Byggs verken dessutom av företag som tar ett ansvar som genererar pengar till området där man satsar – kan det då bli bättre? Sedan är det upp till oss hur vi vill ha pengarna hanterade och fördelade. Och här finns det många sätt att tänka på.

 • Fördela byamässigt – Byberget, Östavall, Kölsillre, Turingen
 • Fördela föreningsmässigt
 • Fördela ut till bygdens affärer
 • Fördela/satsa på punktinsatser – till exempel bredbandsutbyggnaden som står för dörren

Ja, det är några exempel. Avslutar med att länka in det sista som skrivs i dokumentet från Eolus Vind AB:

Systemet med bygdeåterbäring är ett frivilligt åtagande av exploatören och någon koppling mellan tillståndsgivning och ekonomisk ersättning får inte finnas.

Vi vill uppmana Ånge kommun att vara kreativa och aktiva i detta och komma med förslag på lösningar för utbetalning av bygdemedel.

Med förhoppning om att Ånge kommun skyndsamt kan handlägga ärendet så att projekteringsprocessen kan fortlöpa.

Till sist – Det här är mina högst egna reflektioner, snabbt ihopkrafsade utan någon egentlig tid till att tänka igenom det hela. Vill bara belysa själva grejen som sådan och ge lite infallsvinklar. Hur vi sedan tar ställning i KBF, eller går vidare med det hela i Haverö som kommundel – det återstår att se!

Förresten – skrev jag inte för ett tag sedan att det blåser medvind i Haverö? Jag fortsätter mysa och må gott, och önskar er alla återigen – God Jul & Gott Nytt Vindkraftsår! 🙂

Uppdatering: Sten-Ove Danielsson kommenterar artikeln i ST:

Vi kommer att samla föreningslivet i Haverö kring detta i början av februari. Medlen skall till 100% gå till saker som gynnar aktuell bygd där vindkraftverk sätts upp och fördelas mellan intresseföreningar där. De skall själva avgöra var pengarna gör mest nytta !! Ånge kommun har krävt detta i samtal med vindkraftsbolagen och de tycker att detta är Ok eftersom det gör folk i bygden mer positiva till deras etableringar. Samma sak kommer sedan att ske i alla andra områden där vindkraftsparker kommer att uppföras.

Bra där, Sten-Ove & Co!


Creative Commons License
Bilden i inlägget är licensierad under Creative Commons och fotograferad av David Clarke.

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Skrivet i pressen, Webben and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vindkraft som stöttar Haverö!

 1. Bengt-Erik Engholm says:

  Kanske kan detta hjälpa även Kölsillre Handel AB?

 2. Borde ju kunna bli så. Vi måste samlas, fundera och komma överens om fördelning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *