Överlämnandet av namnlistorna – 112 till alla!

Följande Pressrelease har skickats till lokaltidningarna i Ånge:

Onsdagen 18/1 10.00, Kommunkontorets reception i Ånge.
Överlämnande av namnlistor till kommunchef.

112 åt alla!
Under denna paroll startade vi en namninsamling. Vi ansåg det vara orimligt
att livsviktiga samhällsfunktioner kan tillåtas att helt slås ut av väder och vind.
Ett femtontal listor placerades ut för ett par veckor sedan på olika ställen i den västra delen av kommunen samt på några platser i Ånge. Listan har också gått att ladda ner från internet.
Flera av listorna har s.a.s. bara råkat ligga framme och ändå fångat människors intresse, utan minsta marknadsföring.
Trots detta har det visat sig att mer än tio procent av Ånges kommuninnevånare skrivit på den.
I vissa berörda byar som varit utan både el och telefon flera dygn i sträck (i vissa fall ännu längre) har uppslutningen kring uppropet varit i princip hundraprocentig.
Människor i alla åldrar, med olika politisk, religiös och kulturell bakgrund är rörande överens.
Vissa grundläggande samhällsfunktioner måste fungera!
En av dem är möjligheten att kunna tillkalla ambulans, brandkår och polis när så erfordras.
Inte någon vecka senare eller så, när ordinarie tekniska system åter är i funktion, utan direkt när behovet uppstår. Tillräckliga och pålitliga backup-system måste finnas.
Vid längre strömavbrott, stormfällda träd över vägar, telefon- och elledningar, ökad användning av öppen eld inomhus etc. måste 112 kunna nås!
Trygghetslarm utgör ingen trygghet då de är ur funktion. Särskilt inte då detta sker samtidigt med strömlöshet och frånvaron av möjlighet till telefonförbindelse.
Det är varken första eller sista gången det snöar eller blåser.
Ej heller att sjukdomsfall och olyckor inträffar.
Förändringar måste till avseende säkerhetstänkande och beredskap!
Koncensus tycks råda kring denna fråga i teorin, ändå fungerar det inte i praktiken.
Att inte fler skador eller bevisade dödsfall med direkt koppling till rådande förhållanden inträffat, får nog snarast tillskrivas befolkningens egen kunskap och erfarenhet, ren tur och för den som så önskar, Guds försyn. Tillbud har inte saknats.
Inget av det ovanstående är unikt för Ånge kommun.
Detta stämmer till eftertanke och föder en del frågor.
Till exempel: Har alla människor lika värde? Även gamla, sjuka, barn och glesbygdsbor?
Längre än så kan vi kanske inte gå på mandat av de namnunderskrifter vi fått,
men frågan måste lyftas av berörda parter och fungerande lösningar måste komma till stånd, snarast!
Vi vill även tacka alla som skrivit på uppropet samt be er att hålla denna fråga levande och i växande tills verkliga resultat uppnåtts!
Mats Alexandersson och Sven-Erik Berg, boende i Haverö

Nu återstår att se vad det blir av det hela. Jag hoppas verkligen på betydande förändringar – för det här är ett upprop till en genomgripande förbättring i det svenska glesbygdssamhället. För övrigt är vi inte alls ensamma. Läs den här artikeln i norsk dagspress!

Här läser du artikeln i Sundsvall Tidning, och här i Dagbladet. Skrivelsen till Post- och Telestyrelsen finns här. Läs också Göran Fjellströms kommentar här nedanför!

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Strömförsörjning och telefoni and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Överlämnandet av namnlistorna – 112 till alla!

 1. Göran Fjellström says:

  Bra jobbat.
  En kort kommentar om hur listorna hanteras.
  De kommer att tas med till mötet med länsstyrelsen den 27 januari. Dessutom måste detta även ges till både Post- och Telestyrelsen (som ska övervaka Telia mfl) och till Telia under det fortsatta jobbet.
  Hälsar
  Göran Fjellström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *