Norrlandsförbundet kräver nationell insats för att stoppa avfolkningen i norr

Via twitter får jag upp ögonen för Norrlandsförbundet och deras senaste inlägg på Dagens Nyheters Debattsida. Förbundsordförande Ewa Back – tidigare kommunalråd i Sundsvall – skriver i inlägget:

Norrlandsförbundet menar att regeringen snabbt bör tillsätta en nationell samordnare, med uppdrag att koordinera de nationella och regionala insatser som behövs för att först stoppa avfolkningen i Norrland och därefter verka för befolkningstillväxt.

Ola Theander – journalist och tidigare politisk redaktör på Sundsvalls Tidning funderar över inlägget på sin blogg. Där finns många bra vinklingar av detta komplexa problem. Klicka dig in och läs.

Stefan Hanna, egenföretagare och affärsman från Uppsala reflekterar på sin blogg:

Glesbygd till vilket pris?
Urbaniseringen fortsätter runt om i världen och i en rasande fart. Går det att med statliga utredningar och massiva ekonomiska resurser försvara orter som inte längre har livskraft? Orter där inga invånare vill eller kan skapa nya bärkraftiga företag som kan skapa nödvändig livskraft. På Centerpartiets idéstämma fanns många som tyckte att någon del av allt lokalt värde som skapas på landsbygden i form av t ex jordbruk, skogsbruk, gruvdrift, turism etc oxå direkt ska tillfalla orten. Tyvärr röstades det ner. I grunden kan det vara rimligt om en liten del av förädlingsvärdet kan gå till lokalt styrda investeringsfonder. Möjligen kan de nationella skatteutjämningssystemen ses som något liknande. I Norrlands fall finns redan en av Sveriges största investeringsfonder. Under Maud Olofssons ledarskap avsattes 2 miljarder kronor till en norrländsk inlandsfond. Men vad hjälper massiva tillgångar till pengar om inte idéerna och lokal kraft att försöka genomföra stöttade idéer finns? Som vanligt är samhällsbyggande komplext. Om vi bortser från komplexiteten kanske det politiskt räcker med vackra ord oavsett om de har bärkraft eller ej. Vad tycker du? Tror du att många orter runt om i Sverige kommer att få ta ner skylten inom de kommande 20 åren?

Det här är en hållning som nog kan tillskrivas väldigt många i vårt samhälle. Här måste vi på allvar ställa oss frågan hur vi ska gå tillväga för att visa vad vi vill och att vi kan förändra vårt Norrland till det bättre! Stig-Björn Lundgren – statsvetare och krönikör – kommenterar artikeln utifrån olika urbaniseringsperspektiv. Mycket intressant. Speciellt den låånga och tunga amerikanska artikeln om staden Detroit och hur man tacklar dess problem. Något som jag tror vi i det glesa Norrland kan lära oss mycket av, trots att det är en storstad i USA som huvuddelen av artikeln handlar om.

Som vanligt bara lite ytligt krafsande, men jag uppmuntrar Dig som läsare att sätta dig in i frågan. Ju fler vi är som plockar på oss kunskap desto bättre går det att lobba för Norrland. Själv ska jag sätta in 250 kronor på bankgiro 180-6595 och gå med i Norrlandsförbundet. En bra början.

Bilden i inlägget fotograferad av Jack Delano. [Ingen känd Copyright]

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Skrivet i pressen, Webben and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *