Öka inflytt till glesbygd – ge rabatt på studielånet?

Läser Vänsterpartiets förslag (nej – jag är inte Vänsterpartist 🙂 ) om att ge rabatt på studielånet för vissa yrkesgrupper som väljer att leva och arbeta i glesbygden. Kristdemokraterna la fram ett sådant förslag redan 2010, och nu i januari 2013 aktualiserades det alltså igen, men av vänstern den här gången. Ett förslag som blivit uppmärksammat både i radio och i flertalet tidningar över landet. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets frontfigur, kommer själv från Norrland och det lilla jag läst av honom på hans egen blogg får mig att se att det finns en stor plats i Jonas hjärta för Norrland med dess befolkning. Hans blogginlägg är skrivet mycket utifrån boken Norrland av Po Tidholm som jag nämnde om i min tidigare post om Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.

Här får du Vänsterpartiets förslag direkt citerat från Vänsterpartiets hemsida:

Vänsterpartiet lanserar idag ett nytt förslag om att ge rabatt på studielånet till vissa yrkesgrupper som bor och arbetar på landsbygden. Systemet används redan i Nordnorge. – Vi behöver hitta nya modeller för att utveckla landsbygden. Vårt förslag är enkelt och effektivt. Det ska finnas en morot för den som har utbildat sig att flytta till landsbygden. I Norge kan man få en rabatt på tio procent på sitt studielån för varje år man arbetar i en stödregion, säger Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet. Landstingen lägger årligen ca två miljarder kronor på att hyra in vårdpersonal från bemanningsföretag. Men det är inte bara vårdpersonal som saknas. Det saknas också lärare, poliser och ingenjörer för att nämna ett några exempel. Stora pensionsavgångar de närmaste åren kommer att förvärra situationen. – Vi har stora problem med att rekrytera högutbildad personal i stora delar av Sverige. I Dalarna saknas det till exempel ett 60-tal allmänläkare. Det leder till en sämre samhällsservice för medborgarna. Men det innebär också att landstingen tvingas ta in dyra hyrläkare, säger Jonas Sjöstedt. Förslaget omfattar i första hand stödområde A och skulle kosta omkring 500 miljoner kronor att genomföra.

Ett exempel från Nordnorge finns att läsa om på Norges studentportal. Personligen tycker jag att tanken att öka inflytt till glesbygd genom rabatt på studielånet är intressant. Den bygger liksom upp från två håll om man ser det i ett långt perspektiv. Artikeln med det Nordnorska exemplet har en avslutande frågeställning:

Vil du anbefale andre å flytte nordover? – Absolutt! – Det burde faktisk være en lov som sa at alle må tilbringe minst ett år her oppe; så fantastisk er det.

[Översättning från google] Skulle du rekommendera andra att flytta norrut? – Absolut! – Det borde egentligen finnas en lag som påbjöd att alla måste tillbringa minst ett år här uppe, så fantastiskt är det.

Där finns en stor poäng med det hela. En människa som inte alls tänker sig ett liv i norr och i glesbygd får kanske uppleva en helt annan sida av livet när hon får ett ekonomiskt lockande erbjudande som gör det möjligt att bo i glesbygd. Och efter en tid kanske hon inser att det är precis det hon innerst inne längtar efter. Och om vi vänder på det, kanske många unga människor som redan bor i glesbygd ser en möjlighet att utbilda sig trots att man inte har en akademisk tradition tidigare i familjen? Kan man motivera utbildningen med en stor rabatt av lånet blir det kanske enklare att vinna familjens stöd också för själva utbildningen? Många frågetecken finns givetvis här, men jag tror också att det finns stor potential att räta ut dem till utropstecken! 🙂 Något man kan reflektera och fundera över är varför det är så tyst om det här i politiken. Förslaget har ju ändå funnits uttalat sedan 2010. Är det oigenomtänkt och jättedåligt underbyggt, eller hamnar det bara långt ner på prioriteringslistan just för att det riktar sig mot glesbygden? Som vanligt när det gäller mig tenderar jag att bara se det positiva med förslag som gynnar glesbygd. Du som läser det här kanske ser direkta problem som uppstår med ett förslag som detta – kommentera gärna i så fall!

Centerpartiet då? De borde ju haka på ett förslag som detta – i alla fall enligt mitt sätt att tänka. Men jag hittar ingenting som tyder på det. Inte ens en kommentar. På deras hemsida läser jag dock att de förordar den hållbara tillväxten i hela landet:

Sverige har Europas snabbaste inflyttning till tätorter. Det skapar stora utmaningar för hela landet. För landsbygden och städerna behöver varandra. De som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö är beroende av att hela Sverige lever och levererar. Centerpartiet har inget intresse av att bestämma var människor ska bo, eller att ställa stadens tillväxt mot landsbygdens. Däremot är det självklart för oss att ett hållbart samhälle, ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv kräver att landsbygdens, precis som stadens, resurser brukas.

De har alltså inget intresse att ställa stadens tillväxt mot landbygdens? Nähäpp…

Bilden i inlägget är en vy över Kolåsens samekapell från 1849. [Ingen känd Copyright]

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Skrivet i pressen, Webben and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *