Sveriges Radio uppmärksammar landsbygdens problem med avfolkning

Norrlandsförbundet uppmärksammar två radioinslag från Sveriges Radio. Jag citerar från Sveriges Radios hemsida:

Trots stora regeringssatsningar på regionalstöd så tampas flera landsbygdskommuner med stor avfolkning.  Reportage av Fernando Arias från Kramfors i Västernorrland som är en av de kommuner som krymper snabbt.

Vad krävs för att fler ska vilja bo kvar i de små orterna? Debatt mellan landsbygdsministerEskil Erlandsson(C) och Sven-Erik Bucht, regionalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Jag kommer att lyssna vid tillfälle. Ha det bra i den friska luften så länge! 🙂

Tipsa och dela med dig till andra:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • Posterous
 • Tumblr
 • del.icio.us
 • MySpace
 • Live
 • Digg
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Print
 • PDF
 • LinkedIn
 • Ping.fm
 • RSS
This entry was posted in Landsbygdsutveckling and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *