Monthly Archives: February 2014

Kölsillre byggnadsförening årsmöte 2014

Kallelse och dagordning årsmöte, för KBF på Träffpunkten Kölsillre.   Söndagen 23 feb 2014  kl: 18,00   Förslag till dagordning   Mötets öppnande. Mötets utlysning. Dagordning. Val av ordförande för årsmötet. Val av sekreterare för mötet. Val av justeringsmän. Verksamhetberättelse. … Continue reading

Posted in KBF möten | Leave a comment